Vícenádržová myčka s automatickým posuvem košů

Datová rozhraní

Díky datovému rozhraní (RS 422, RS 232) lze sdílet hygienické informace s počítačem, a tak je možné příslušné provozní údaje číst a dokumentovat.

 • Plynulá analýza dat

Zařízení na úsporu mycích prostředků

K dispozici je i se zařízením na úsporu mycího prostředku, které snižuje spotřebu mycího prostředku a provozní náklady.

 • Snížení provozních nákladů díky nižší spotřebě mycího prostředku

Montáž na sokl

Volitelně lze vícenádržovou myčku s automatickým posuvem objednat také bez nožek a na místě ji instalovat na sokl.

 • Snadné a hygienické čištění podlahy.

Výstupní válečkový dopravník

Výstupní válečkový dopravník rozšiřuje výstupní zónu košů s čerstvě umytým nádobím. Nádobí může náležitě uschnout a zvýší se výkon.

 • Optimální výsledky sušení
 • Zvýšená výstupní kapacita

Rohový výstupní dopravník

Pro optimální využití prostoru místnosti může být varianta MTR vybavena volitelným 90° nebo 180° rohovým výstupním dopravníkem.

 • Optimální využití prostoru

Rohový vstup

Pro optimální využití prostoru místnosti může být varianta MTR vybavena volitelným rohovým vstupem.

 • Optimální využití prostoru
 • Ergonomický pracovní postup

Energy

 

Tepelný výměník odpadního vzduchu odebírá energii obsaženou v odpadní páře a využívá ji k ohřevu přitékající studené vody - a šetří tak cenné přírodní zdroje. Současně se do místnosti vypouští ochlazený suchý vzduch.

 

 • Výrazné snížení provozních nákladů.
 • Lepší klima v místnosti
 • Snížení hodnoty celkového příkonu

Tepelná čerpadla

Ještě účinnější než systém zpětného získávání tepla Energy jsou tepelná čerpadla Climate a Climate+.

 • Úspora energie s tepelným čerpadlem Climate: až 14 kWh za hodinu
 • Úspora energie s tepelným čerpadlem Climate+: až 18 kWh za hodinu

Poznámka: Fluorizované skleníkové plyny obsažené v hermeticky uzavřeném zařízení; ochlazovací prostředek R134a, 1,20 kg (Climate) / 2,60 kg (Climate+), ekvivalentní 1,72 t (Climate) / 3,72 t (Climate+) CO2; potenciál skleníkových plynů 1430.

Program na mytí sklenic

Speciální program, který je optimálně přizpůsoben speciálním požadavkům na mytí sklenic.

 • Proces mytí speciálně optimalizovaný pro mytí sklenic.
 • Aktivuje se oplach osmotickou vodou (je-li k dispozici)