Nově objevená
udržitelnost

Udržitelná technologie mytí nádobí.
Pro lásku k životnímu prostředí.

Winterhalter jako zodpovědná společnost propaguje šetření přírodních zdrojů a udržitelná řešení mytí nádobí. Pomocí inovativní technologie snižujeme spotřebu vody, energie a mycích prostředků na minimum. Šetříme tak životní prostředí a snižujeme našim zákazníkům provozní náklady.

irt – Inteligentní technologie úspory zdrojů

S koncepcí irt společnosti Winterhalter lze trvale snížit spotřebu přírodních zdrojů při zachování těch nejlepších výsledků mytí. Při každém mycím cyklu používáte méně energie, vody, mycího a oplachového prostředku a šetříte životní prostředí.

Šetřete energii zpětným získáváním tepla

U myček nádobí Winterhalter verze Energy jsou za úspory energie odpovědné systémy zpětného získávání tepla. Funkce Energy využívá energii teplého odsávaného vzduchu pro ohřev přiváděné studené vody. K úsporám energie přispívají i přídavné tepelné výměníky odpadní vody a tepelná čerpadla, která jsou k dispozici u strojů určitých sérií.

Trvalé snížení spotřebu vody

Čtyři faktory ovlivňující dokonalý výsledek mytí (teplota, čas, chemie, mechanika) Winterhalter přesně přizpůsobuje umývanému nádobí, typickému znečištění a individuálním podmínkám. Myčka nádobí, úprava vody, mycí a oplachovací prostředek i mycí koš jsou optimálně nastaveny tak, aby spotřeba vody byla co nejnižší.

Účinné oplachové a filtrační systémy u všech myček zajišťují sníženou spotřebu vody i optimalizované množství vody pro opětovný oplach.

Minimální spotřeba mycího a oplachového prostředku

Díky přesně kalibrovaným komponentám (myčka, úprava vody, chemie, mycí koše) lze mycí a oplachové prostředky dávkovat v optimálních minimálních množstvích. To znamená, že k ochraně životního prostředí přispíváme s každým mycím cyklem.

Při vývoji našich mycích prostředků a hygienických oplachových produktů klademe velký důraz na šetrnost k životnímu prostředí a součástí našeho programu jsou speciální biologické mycí prostředky, které udržují odpadní vodu pH neutrální.

Další informace/Kontakt

Pole označená * jsou povinná!

Rád(a) bych získal(a) více informací o:
následujícím typu stroje:
následujícím tématu: