Nově objevená účinnost

Nejlepší výsledek mytí a maximální hospodárnost.

Spotřeba vody a energie patří při rozhodování o nákupu komerční myčky nádobí k nejdůležitějším kritériím. Protože to, zda je myčka nádobí výhodnou akvizicí, závisí nejen na její kupní ceně, ale do značné míry na hodnotách její spotřeby. Winterhalter používá u všech svých myček nádobí ty nejmodernější technologie pro minimalizaci spotřeby vody, energie a mycích prostředků. A to značně sníží vaše provozní náklady.

irt – Inteligentní technologie úspory zdrojů

S koncepcí irt společnosti Winterhalter lze trvale snížit spotřebu přírodních zdrojů při zachování těch nejlepších výsledků mytí. Máte nižší spotřebu energie, vody i mycích a oplachových prostředků. S každým mycím cyklem se tak snižují Vaše provozní náklady a šetříte životní prostředí.

Snižte množství spotřebního materiálu - umývejte ještě hospodárněji

Dobře promyšlená řešení společnosti Winterhalter v oblasti oplachování nádobí jsou zárukou úsporného využívání energie, vody a mycích prostředků. U myček nádobí Winterhalter verze Energy jsou za udržitelné úspory energie odpovědné systémy zpětného získávání tepla. Vlhká teplá pára se odsává přímo z vnitřního prostoru myčky a její energie se využívá na ohřátí přitékající studené vody. Navíc u všech sérií myček přispívají k minimalizaci spotřeby vody a mycích prostředků účinné systémy filtrace mycího roztoku.

Zabraňte poškození - ušetříte náklady

Společnost Winterhalter se svou inovativní technologií mytí nádobí ručí za dokonalé umytí. Navíc se můžete spolehnout na šetrný proces mytí. Pomáhá zabránit rozbití sklenic a poškození jemných dekorací na kvalitním nádobí. Pro Vás to znamená, že Vám nevzniknou žádné neočekávané výdaje za nový nákup a že se nezvýší Vaše provozní náklady.

Další informace/Kontakt

Pole označená * jsou povinná!

Rád(a) bych získal(a) více informací o:
následujícím typu stroje:
následujícím tématu: