Předešlé modely

Návody na obsluhu pro
předešlé Winterhalter modely

Winterhalter vyrábí úspěšně průmyslové myčky od roku 1957. Pokud hledáte návody na obsluhu pro starší Winterhalter myčky, naleznete je zde.

Prosím vyberte typ stroje a model a obdržíte odpovídající návody na obsluhu jako soubor PDF.