Vícenádržové myčky s automatickým posuvem košů
série MTR

Vlastnosti

  Filtrace mycího roztoku

  Zbytky jídel se zachytí ve vyjímatelném plochém sítu a v sacím sítu čerpadla. Prověřený systém Mediamat navíc neustále odstraňuje jemné nečistoty, jako je kávová sedlina.

  • Neustále čistý mycí roztok
  • Vždycky dobré výsledky mytí
  • Vyjímatelné ploché síto

  Samočisticí program

  Rotující trysky na krytu myčky automaticky čistí vnitřní prostor čistou vodou. Po vyčištění se voda z nádrže úplně vyčerpá.

  • Maximální hygiena
  • Zřetelné zkrácení doby ručního mytí

  Aktivace zón řízená košem

  Aktivace řízená košem je zárukou toho, že ke spuštění čerpadla, sání vody a sušení dojde až tehdy, když koš v myčce dosáhne určité zóny.

  • Minimalizovaná spotřeba přírodních zdrojů (energie, vody, mycího prostředku, oplachového prostředku)
  • Snížené provozní náklady

  Hygienický design

  Důmyslná kombinace dokonalé hygieny a nízkých nákladů na mytí.

  • Hladký bezespárový vnitřní prostor
  • Hygienická dvířka otočná o 180°
  • Hlubokotažená hygienická nádrž
  • Samočištění

  Plynulý posun košů

  Speciální systém pohonu zajišťuje plynulý posun nádobí jednotlivými zónami.

  • Speciálně vyvinutý systém pohonu pro rovnoměrný kontakt s mycím roztokem
  • Trvale dokonalý výsledek mytí

  Dotyková obrazovka

  Dotyková obrazovka je ovládací, komunikační a kontrolní platformou pro obsluhu mytí nádobí, šéfkuchaře a servisní techniky.

  • Intuitivní, jazykově neutrální obsluha pouhým dotykem ikon
  • Optické a zvukové signály vás informují o průběhu mytí a stavu myčky.
  • Chybová hlášení a automatické odstranění některých chyb.
  • Úroveň pro šéfkuchaře chráněná kódem PIN. Kdykoli lze zobrazit údaje týkající se hygieny a provozu.
  • Monitorování externí úpravy vody
 • Dotyková obrazovka
 • Plynulý posun košů
 • Hygienický design
 • Aktivace zón řízená košem
 • Samočisticí program
 • Filtrace mycího roztoku
Možnosti

  Datová rozhraní

  Díky datovému rozhraní (RS 422, RS 232) lze sdílet hygienické informace s počítačem, a tak je možné příslušné provozní údaje číst a dokumentovat.

  • Plynulá analýza dat

  Zařízení na úsporu mycích prostředků

  K dispozici je i se zařízením na úsporu mycího prostředku, které snižuje spotřebu mycího prostředku a provozní náklady.

  • Snížení provozních nákladů díky nižší spotřebě mycího prostředku

  Výstupní válečkový dopravník

  Výstupní válečkový dopravník rozšiřuje výstupní zónu košů s čerstvě umytým nádobím. Nádobí může náležitě uschnout a zvýší se výkon.

  • Optimální výsledky sušení
  • Zvýšená výstupní kapacita

  Rohový výstupní dopravník

  Pro optimální využití prostoru místnosti může být varianta MTR vybavena volitelným 90° nebo 180° rohovým výstupním dopravníkem.

  • Optimální využití prostoru

  Rohový vstup

  Pro optimální využití prostoru místnosti může být varianta MTR vybavena volitelným rohovým vstupem.

  • Optimální využití prostoru
  • Ergonomický pracovní postup

  Energy

   

  Tepelný výměník odpadního vzduchu odebírá energii obsaženou v odpadní páře a využívá ji k ohřevu přitékající studené vody - a šetří tak cenné přírodní zdroje. Současně se do místnosti vypouští ochlazený suchý vzduch.

   

  • Výrazné snížení provozních nákladů.
  • Lepší klima v místnosti
  • Snížení hodnoty celkového příkonu

  Tepelná čerpadla

  Ještě účinnější než systém zpětného získávání tepla Energy jsou tepelná čerpadla Climate a Climate+.

  • Úspora energie s tepelným čerpadlem Climate: až 14 kWh za hodinu
  • Úspora energie s tepelným čerpadlem Climate+: až 18 kWh za hodinu

  Poznámka: Fluorizované skleníkové plyny obsažené v hermeticky uzavřeném zařízení; ochlazovací prostředek R134a, 1,20 kg (Climate) / 2,60 kg (Climate+), ekvivalentní 1,72 t (Climate) / 3,72 t (Climate+) CO2; potenciál skleníkových plynů 1430.

  Program na mytí sklenic

  Speciální program, který je optimálně přizpůsoben speciálním požadavkům na mytí sklenic.

  • Proces mytí speciálně optimalizovaný pro mytí sklenic.
  • Aktivuje se oplach osmotickou vodou (je-li k dispozici)
 • Energy
 • Tepelná čerpadla
 • Program na mytí sklenic
 • Rohový vstup
 • Rohový výstupní dopravník
 • Výstupní válečkový dopravník
 • Zařízení na úsporu mycích prostředků
 • Datová rozhraní
Příslušenství
Ke stažení
Osobní konzultace

Pro individualní konzultaci kontaktujte

Winterhalter Gastronom s.r.o.
Profesionální mycí systémy

Modletice 103
251 01 Říčany
Telefon: +420 323 604 536-7

 • E-Malxil (info78@winlv/7terha6klter.cz)

(info@winterhalter.7mypnl)

Vícenádržové myčky s automatickým posuvem košů
Hospodárnost a hygiena ve velkém formátu

Série MTR je pro hotely a gastronomické provozy zárukou vysokého výkonu košů i hygienického a dokonalého umytí.

V závislosti na umývaném nádobí a prostorové kapacitě lze myčku modulárně konfigurovat. Systém nepřetržitého posunu košů zajišťuje stejnoměrnou rychlost posunu umývaného nádobí. To je zárukou hygienického mytí.

Optimalizovaný oplachový systém s minimální spotřebou vody a systémem aktivace zón podle koše zajišťuje i ekonomickou spotřebu a nízké provozní náklady.

Doplňkové produkty

Úprava vody | Chemie | Koše