Jednonádržová myčka s posuvem košů
STR Energy

Vlastnosti

  Ovládání jedním tlačítkem

  Ovládání jedním tlačítkem je intuitivní a zajišťuje maximální provozní bezpečnost.

  • Jednoduché a intuitivní
  • Jazykově neutrální barevné značení
  • Výhodné pro nezkušený a často se střídající personál

  Filtrace mycího roztoku

  Zbytky jídel se zachytí ve vyjímatelném plochém sítu a v sacím sítu čerpadla. Prověřený systém Mediamat navíc neustále odstraňuje jemné nečistoty, jako je kávová sedlina.

  • Neustále čistý mycí roztok
  • Vždycky dobrý výsledek mytí
  • Vyjímatelné ploché síto

  Hygienický design

  Důmyslná kombinace dokonalé hygieny a nízkých nákladů na mytí.

  • Hladký bezespárový vnitřní prostor
  • Hygienická dvířka otočná o 180°
  • Hlubokotažená hygienická nádrž
  • Samočištění

  Aktivace zón řízená košem

  Aktivace řízená košem je zárukou toho, že ke spuštění čerpadla, sání vody a sušení dojde až tehdy, když koš v myčce dosáhne určité zóny.

  • Minimalizovaná spotřeba přírodních zdrojů (energie, vody, mycího prostředku, oplachového prostředku)
  • Snížené provozní náklady

  Ukazatel teploty

  Teploty nádrže a bojleru myčky jsou opticky zobrazeny.

  • Stálé sledování teploty
  • Absolutní hygiena

  Energy

  Tepelný výměník odpadního vzduchu odebírá energii obsaženou v odpadní páře a využívá ji k ohřevu přitékající studené vody - a šetří tak cenné přírodní zdroje. Současně se do místnosti vypouští ochlazený suchý vzduch.

  • Výrazné snížení provozních nákladů.
  • Lepší klima v místnosti
  • Snížení hodnoty celkového příkonu
 • Energy
 • Ovládání jedním tlačítkem
 • Aktivace zón řízená košem
 • Ukazatel teploty
 • Hygienický design
 • Filtrace mycího roztoku
Možnosti
Příslušenství
Ke stažení
Osobní konzultace

Pro individualní konzultaci kontaktujte

Winterhalter Gastronom s.r.o.
Profesionální mycí systémy

Modletice 103
251 01 Říčany
Telefon: +420 323 604 536-7

 • E-Mq75aity4a7lhpq8 (infofjc@winterhe3toyaltefmil3r.czsjsem)

(infopix@winterhal9njnter.nl)

Myčka s posuvem košů STR Energy
Šetří energii a snižuje provozní náklady.

Jednonádržová myčka s posuvem košů STR Energy je vysoce výkonná, silná kompaktní myčka, která pomocí systému zpětného získávání tepla snižuje provozní náklady.

Teplá a vlhká vodní pára vzniklá během mycího cyklu prochází výměníkem tepla, kde se získaná energie využije na ohřev studené přitékající vody. Tím se snižuje spotřeba energie i provozní náklady.

Navíc se značně zlepší klima v místnosti a sníží se hodnota příkonu myčky.

Doplňkové produkty

Úprava vody | Chemie | Koše