Jednonádržová myčka s posuvem košů
STR 130

Vlastnosti

  Ovládání jedním tlačítkem

  Ovládání jedním tlačítkem je intuitivní a zajišťuje maximální provozní bezpečnost.

  • Jednoduché a intuitivní
  • Jazykově neutrální barevné značení
  • Výhodné pro nezkušený a často se střídající personál

  Filtrace mycího roztoku

  Zbytky jídel se zachytí ve vyjímatelném plochém sítu a v sacím sítu čerpadla. Prověřený systém Mediamat navíc neustále odstraňuje jemné nečistoty, jako je kávová sedlina.

  • Neustále čistý mycí roztok
  • Vždycky dobrý výsledek mytí
  • Vyjímatelné ploché síto

  Hygienický design

  Důmyslná kombinace dokonalé hygieny a nízkých nákladů na mytí.

  • Hladký bezespárový vnitřní prostor
  • Hygienická dvířka otočná o 180°
  • Hlubokotažená hygienická nádrž
  • Samočištění

  Aktivace zón řízená košem

  Aktivace řízená košem je zárukou toho, že ke spuštění čerpadla, sání vody a sušení dojde až tehdy, když koš v myčce dosáhne určité zóny.

  • Minimalizovaná spotřeba přírodních zdrojů (energie, vody, mycího prostředku, oplachového prostředku)
  • Snížené provozní náklady

  Ukazatel teploty

  Teploty nádrže a bojleru myčky jsou opticky zobrazeny.

  • Stálé sledování teploty
  • Absolutní hygiena

  Zóna předmytí

  Silné znečištění se z nádobí odstraní v zóně předmytí.

  • Zbytky potravin se zachytí ve snadno vyjímatelné sítové kazetě
  • V hlavní mycí zóně se sníží množství usazenin z potravin
  • Vyšší výkon košů
 • Ovládání jedním tlačítkem
 • Aktivace zón řízená košem
 • Ukazatel teploty
 • Hygienický design
 • Filtrace mycího roztoku
 • Zóna předmytí
Možnosti

  Akustické upozornění vyprázdnění zásobníku

  Akustický signál upozorní na nedostatek mycího nebo oplachového prostředku

  • Maximální hygiena

  Rohový výstupní dopravník

  Pro optimální využití prostoru místnosti může být varianta STR vybavena volitelným 90° nebo 180° rohovým výstupním dopravníkem.

  • Optimální využití prostoru.

  Rohový vstup

  Pro optimální využití prostoru místnosti může být varianta STR vybavena volitelným rohovým vstupem.

  • Optimální využití prostoru
  • Ergonomický pracovní postup

  Rohová sušicí zóna

  Pro optimální využití prostoru místnosti může být varianta STR vybavena volitelnou rohovou sušicí zónou.

  • Suché nádobí, které lze ihned použít
  • Doporučeno zejména pro plastové nádobí
  • Optimální využití prostoru

  Energy

  Tepelný výměník odpadního vzduchu odebírá energii obsaženou v odpadní páře a využívá ji k ohřevu přitékající studené vody - a šetří tak cenné přírodní zdroje. Současně se do místnosti vypouští ochlazený suchý vzduch.

  • Výrazné snížení provozních nákladů.
  • Lepší klima v místnosti
  • Snížení hodnoty celkového příkonu
 • Rohová sušicí zóna
 • Rohový vstup
 • Rohový výstupní dopravník
 • Akustické upozornění vyprázdnění zásobníku
 • Energy
Příslušenství
Ke stažení
Osobní konzultace

Pro individualní konzultaci kontaktujte

Winterhalter Gastronom s.r.o.
Profesionální mycí systémy

Modletice 103
251 01 Říčany
Telefon: +420 323 604 536-7

 • E-Mail (inckkyfo@whwhhinzph/stehu6ysrhalstkqkter.czx4v)

(infoofhyw@winterklklmhalterman.n37qlu0g)

Jednonádržová myčka s posuvem košů STR 130.
Vyšší výkon košů díky předmytí.

Jednonádržová myčka s posuvem košů STR 130 s předmycí zónou nabízí zvýšenou kapacitu až 130 košů za hodinu.

Při předmytí se odstraní zbytky jídla, které se zachytí v sítové kazetě. Tím se zvyšuje výkon myčky při zachování dobrých výsledků mytí.

V hlavní mycí zóně zajišťuje dokonalý výsledek mytí vysoce výkonný mycí systém. V méně rušných obdobích systém aktivace zón podle koše šetří energii i provozní náklady.

Díky dodatečným volitelným možnostem si můžete proces mytí ještě dále optimalizovat.

Doplňkové produkty

Úprava vody | Chemie | Koše