Průchozí myčka
PT-M EnergyPlus

Vlastnosti

  Software

  Podle zamýšleného použití si při nákupu myčky PT-M, PT-L nebo PT-XL můžete vybrat mezi čtyřmi speciálními typy softwaru.

  • Myčka nádobí
  • Myčka bistro
  • Myčka sklenic
  • Myčka příborů

  Termostop

  Systém Termostop dbá na to, aby se oplachování spustilo, až když teplota bojleru dosáhne nastavené hodnoty.

  • Maximální hygiena

  Hygienický design

  Důmyslná koncepce dokonalé hygieny a nízkých nákladů na mytí.

  • Hladký bezespárový vnitřní prostor
  • Hlubokotažená hygienická nádrž
  • Hygienické topné těleso
  • Žádné výklenky a skuliny pro ukládání nečistot
  • Samočisticí program

  Držadla krytu

  Díky ergonomickým držadlům krytu se kryt snadno otvírá a zavírá.

  • Ergonomická a bezpečná obsluha

  Samočisticí program

  Samočisticí program se spouští stiskem tlačítka na displeji.

  • Hygienické čištění vnitřního prostoru myčky na konci denního provozu.
  • Díky odpadnímu čerpadlu v myčce nezůstává zbytková voda.
  • Zabraňuje vzniku usazenin a zápachů

  Filtrace plného proudu

  100 % mycího roztoku protéká jemným filtračním válcem.

  • Neustále čistý mycí roztok
  • Optimální výsledky mytí
  • Snížená spotřeba vody a energie

  Ukazatel teploty

  Na dotykové obrazovce lze zobrazit teplotu nádrže a bojleru.

  • Stálé sledování teploty
  • Absolutní hygienická bezpečnost

  Dotyková obrazovka

  Dotyková obrazovka je intuitivní ovládací jednotkou myček série PT.

  • Intuitivní, jazykově neutrální obsluha
  • Ovládání jedním tlačítkem s barevným značením a se zobrazením postupu mytí
  • Zobrazení chyb pro jejich rychlé odstranění
  • Přístup k hygienickému a provoznímu deníku

  Vario Power

  Nastavení mycího tlaku VarioPower přizpůsobí mycí tlak typu nádobí a míře jeho znečištění.

  • Optimální výsledky mytí
  • Chrání nádobí

  Aktivní management energie

  Aktivní management energie optimálně distribuuje energii, která je k dispozici, a zajišťuje účinný proces mytí.

  • Díky zkrácené době ohřevu je ihned připravena k použití.
  • Kratší mycí cykly
  • V provozních špičkách lze mýt doslova koš za košem

  Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku

  Standardní zabudovaný dávkovač oplachového prostředku umožňuje účinný proces mytí.

  • Optimální dávkování pro dokonalé výsledeky mytí
  • Hospodárné používání oplachového prostředku

  Eliptická mycí pole

  Eliptická mycí pole zajišťují díky geometrii trysek optimální pokrytí všech ploch v celém prostoru myčky.

  • Zářivé výsledky mytí
  • Maximální hygiena

  EnergyPlus

  Modely EnergyPlus jsou vybaveny velkým tepelným výměníkem odpadní vody a odpadního vzduchu, který využívá energii obsaženou v odpadní vodě a páře pro ohřev přitékající studené vody.

  • Snížené provozní náklady
  • Lepší klima v místnosti
  • Nízký celkový příkon

  Poznámka: Pro účinné zpětné získávání tepla musí být teplota přitékající vody nižší než 20 °C. Pokud si zvolíte variantu EnergyPlus, standardní zabudovaný tepelný výměník odpadní vody EnergyLight je nahrazen větším tepelným výměníkem odpadní vody.

 • EnergyPlus
 • Software
 • Vario Power
 • Filtrace plného proudu
 • Dotyková obrazovka
 • Aktivní management energie
 • Eliptická mycí pole
 • Hygienický design
 • Ukazatel teploty
 • Termostop
 • Samočisticí program
 • Držadla krytu
 • Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku
Možnosti

  Zabudovaný dávkovač na mycí prostředek

  Zabudovaný dávkovač mycího prostředku doplňuje standardně zabudovaný dávkovač oplachového prostředku.

  • Optimální dávkování pro dokonalé výsledeky mytí
  • Hospodárné používání oplachového prostředku

  Zabudovaný změkčovač

  Zabudovaný změkčovač šetří prostor a zajišťuje změkčenou vodu pro lepší výsledeky mytí.

  • Dobré výsledky mytí
  • Není nutný žádný další prostor
  • Vydatnost 1460 litrů (1,5 kg soli, při 10 °TH*)

  *TH = celková tvrdost

  Rohová instalace

  V závislosti na vašich prostorových možnostech lze průchozí myčky instalovat pro úsporu místa i jako rohové.

  • Optimální využití prostoru

  Zesílený ohřev bojleru

  Zesílený ohřev bojleru zajišťuje dodatečné ohřívání vody v bojleru.

  • Rychlá doba ohřevu i u přitékající studené vody
  • V provozních špičkách lze mýt doslova koš za košem

  TwinSet

  Varianta TwinSet zdvojuje propojením dvou průchozích myček vaši kapacitu mytí.

  • Maximální kapacita v době provozní špičky pro zvládnutí velkého množství nádobí
  • Optimalizované provozní náklady díky individuálnímu provozu s menším množstvím nádobí.
  • Nádobí lze umývat jednotlivě podle druhu

  Automatické otevírání krytu

  Po dokončení mycího cyklu se automaticky otevře kryt.

  • Rychlé schnutí nádobí
  • Méně práce pro zaměstnance kuchyně

  Poháněný oplachový systém

  Magneticky poháněný oplachový systém nevyžaduje pro pohon mycího pole další vodu.

  • O 17 % nižší spotřeba oplachové vody
  • Snížené provozní náklady
  • Zářivé výsledky mytí
 • Poháněný oplachový systém
 • Automatické otevírání krytu
 • Rohová instalace
 • TwinSet
 • Zabudovaný změkčovač
 • Zesílený ohřev bojleru
 • Zabudovaný dávkovač na mycí prostředek
Příslušenství

  Vstupní a výstupní stoly

  Pomocí různých vstupních a výstupních stolů si můžete myčku přizpůsobit vašim individuálním prostorovým podmínkám.

  • Optimální pracovní postup
  • Ergonomická práce
 • Vstupní a výstupní stoly
Ke stažení
Osobní konzultace

Pro individualní konzultaci kontaktujte

Winterhalter Gastronom s.r.o.
Profesionální mycí systémy

Modletice 103
251 01 Říčany
Telefon: +420 323 604 536-7

 • E-Maybil (info@wintmrerab0qhaltj1kzper.czyc3u)

(info@wimew7jnterhalhwgk4tef5yzrr.nil+1l2q)

Průchozí myčka PT-M EnergyPlus.
Maximální účinnost, optimální klima v kuchyni.

Průchozí myčka PT-M EnergyPlus je vybavena velkým tepelným výměníkem odpadní vody a dalším tepelným výměníkem odpadního vzduchu. Tato kombinace zajišťuje maximální účinnost a optimální vnitřní klima v kuchyni.

Zatímco tepelný výměník odpadního vzduchu přeměňuje teplou vodní páru na energii, tepelný výměník odpadní vody využívá teplotu odpadní vody k ohřevu přitékající studené vody.

Systém zpětného získávání tepla EnergyPlus trvale snižuje vaše provozní náklady, zlepšuje klima v kuchyni a také snižuje spotřebu energie myčky.

Doplňkové produkty

Úprava vody | Chemie | Koše