Průchozí myčka
PT-L

Vlastnosti

  Software

  Podle zamýšleného použití si při nákupu myčky PT-M, PT-L nebo PT-XL můžete vybrat mezi čtyřmi speciálními typy softwaru.

  • Myčka nádobí
  • Myčka bistro
  • Myčka sklenic
  • Myčka příborů

  Termostop

  Systém Termostop dbá na to, aby se oplachování spustilo, až když teplota bojleru dosáhne nastavené hodnoty.

  • Maximální hygiena

  Hygienický design

  Důmyslná koncepce dokonalé hygieny a nízkých nákladů na mytí.

  • Hladký bezespárový vnitřní prostor
  • Hlubokotažená hygienická nádrž
  • Hygienické topné těleso
  • Žádné výklenky a skuliny pro ukládání nečistot
  • Samočisticí program

  Držadla krytu

  Díky ergonomickým držadlům krytu se kryt snadno otvírá a zavírá.

  • Ergonomická a bezpečná obsluha

  Samočisticí program

  Samočisticí program se spouští stiskem tlačítka na displeji.

  • Hygienické čištění vnitřního prostoru myčky na konci denního provozu.
  • Díky odpadnímu čerpadlu v myčce nezůstává zbytková voda.
  • Zabraňuje vzniku usazenin a zápachů

  Filtrace plného proudu

  100 % mycího roztoku protéká jemným filtračním válcem.

  • Neustále čistý mycí roztok
  • Optimální výsledky mytí
  • Snížená spotřeba vody a energie

  Ukazatel teploty

  Na dotykové obrazovce lze zobrazit teplotu nádrže a bojleru.

  • Stálé sledování teploty
  • Absolutní hygienická bezpečnost

  Dotyková obrazovka

  Dotyková obrazovka je intuitivní ovládací jednotkou myček série PT.

  • Intuitivní, jazykově neutrální obsluha
  • Ovládání jedním tlačítkem s barevným značením a se zobrazením postupu mytí
  • Zobrazení chyb pro jejich rychlé odstranění
  • Přístup k hygienickému a provoznímu deníku

  EnergyLight

  Tepelný výměník odpadní vody EnergyLight využívá energii obsaženou v odpadní vodě k ohřevu přitékající studené vody.

  • Snížené provozní náklady
  • Chrání přírodní zdroje

  Vario Power

  Nastavení mycího tlaku VarioPower přizpůsobí mycí tlak typu nádobí a míře jeho znečištění.

  • Optimální výsledky mytí
  • Chrání nádobí

  Aktivní management energie

  Aktivní management energie optimálně distribuuje energii, která je k dispozici, a zajišťuje účinný proces mytí.

  • Díky zkrácené době ohřevu je ihned připravena k použití.
  • Kratší mycí cykly
  • V provozních špičkách lze mýt doslova koš za košem

  Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku

  Standardní zabudovaný dávkovač oplachového prostředku umožňuje účinný proces mytí.

  • Optimální dávkování pro dokonalé výsledeky mytí
  • Hospodárné používání oplachového prostředku

  Eliptická mycí pole

  Eliptická mycí pole zajišťují díky geometrii trysek optimální pokrytí všech ploch v celém prostoru myčky.

  • Zářivé výsledky mytí
  • Maximální hygiena
 • Software
 • EnergyLight
 • Vario Power
 • Filtrace plného proudu
 • Dotyková obrazovka
 • Aktivní management energie
 • Eliptická mycí pole
 • Hygienický design
 • Ukazatel teploty
 • Termostop
 • Samočisticí program
 • Držadla krytu
 • Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku
Možnosti

  Zabudovaný dávkovač na mycí prostředek

  Zabudovaný dávkovač mycího prostředku doplňuje standardně zabudovaný dávkovač oplachového prostředku.

  • Optimální dávkování pro dokonalé výsledeky mytí
  • Hospodárné používání oplachového prostředku

  Cool

  Díky verzi cool s oplachem studenou vodou jsou vaše sklenice ihned připraveny k použití.

  • Hygienická bezpečnost díky stále horké vodě v nádrži
  • Studené sklenice díky studenému oplachu
  • Stabilita pivní pěny
  • Žádný únik teplé a vlhké páry při otevření myčky
  • Volitelné zvýšení oplachové teploty stiskem tlačítka na 85 °C

  Zabudovaný změkčovač

  Zabudovaný změkčovač šetří prostor a zajišťuje změkčenou vodu pro lepší výsledeky mytí.

  • Dobré výsledky mytí
  • Není nutný žádný další prostor
  • Vydatnost 1460 litrů (1,5 kg soli, při 10 °TH*)

  *TH = celková tvrdost

  Rohová instalace

  V závislosti na vašich prostorových možnostech lze průchozí myčky instalovat pro úsporu místa i jako rohové.

  • Optimální využití prostoru

  Zesílený ohřev bojleru

  Zesílený ohřev bojleru zajišťuje dodatečné ohřívání vody v bojleru.

  • Rychlá doba ohřevu i u přitékající studené vody
  • V provozních špičkách lze mýt doslova koš za košem

  TwinSet

  Varianta TwinSet zdvojuje propojením dvou průchozích myček vaši kapacitu mytí.

  • Maximální kapacita v době provozní špičky pro zvládnutí velkého množství nádobí
  • Optimalizované provozní náklady díky individuálnímu provozu s menším množstvím nádobí.
  • Nádobí lze umývat jednotlivě podle druhu

  Automatické otevírání krytu

  Po dokončení mycího cyklu se automaticky otevře kryt.

  • Rychlé schnutí nádobí
  • Méně práce pro zaměstnance kuchyně

  EnergyPlus

  Modely EnergyPlus jsou vybaveny velkým tepelným výměníkem odpadní vody a odpadního vzduchu, který využívá energii obsaženou v odpadní vodě a páře pro ohřev přitékající studené vody.

  • Snížené provozní náklady
  • Lepší klima v místnosti
  • Nízký celkový příkon

  Poznámka: Pro účinné zpětné získávání tepla musí být teplota přitékající vody nižší než 20 °C. Pokud si zvolíte variantu EnergyPlus, standardní zabudovaný tepelný výměník odpadní vody EnergyLight je nahrazen větším tepelným výměníkem odpadní vody.

  Poháněný oplachový systém

  Magneticky poháněný oplachový systém nevyžaduje pro pohon mycího pole další vodu.

  • O 17 % nižší spotřeba oplachové vody
  • Snížené provozní náklady
  • Zářivé výsledky mytí
 • EnergyPlus
 • Poháněný oplachový systém
 • Cool
 • Automatické otevírání krytu
 • Rohová instalace
 • TwinSet
 • Zabudovaný změkčovač
 • Zesílený ohřev bojleru
 • Zabudovaný dávkovač na mycí prostředek
Příslušenství

  Vstupní a výstupní stoly

  Pomocí různých vstupních a výstupních stolů si můžete myčku přizpůsobit vašim individuálním prostorovým podmínkám.

  • Optimální pracovní postup
  • Ergonomická práce
 • Vstupní a výstupní stoly
Ke stažení
Osobní konzultace

Pro individualní konzultaci kontaktujte

Winterhalter Gastronom s.r.o.
Profesionální mycí systémy

Modletice 103
251 01 Říčany
Telefon: +420 323 604 536-7

 • E-Mav64lilh7 (info@gnlwinterhakt73lter.cz)

(infochllj@wintekgrhalrd0avtejbwrzr.nvvl)

Průchozí myčka PT-L.
Brilantní, rychlé a účinné mytí.

Průchozí myčka PT-L s velikostí koše 500 x 600 mm nabízí dostatek místa pro většinu typů nádobí až po rozměrné talíře na pizzu a podnosy. V závislosti na použití je tento kompaktní model myčky k dispozici jako myčka nádobí, myčka bistro, myčka sklenic nebo myčka příborů.

Zárukou dokonalého výsledku mytí jsou eliptická mycí pole, systém nastavení mycího tlaku VarioPower a inovativní filtrace plného proudu. Aktivní management energie zkracuje dobu ohřevu i mycí cykly. Standardní systém zpětného získávání tepla EnergyLight šetří při každém mycím cyklu cennou energii a snižuje tak vaše provozní náklady.

Díky volitelnému dalšímu příslušenství lze myčku optimálně přizpůsobit vašim individuálním požadavkům.

Inovativní design myček série PT je zárukou špičkového výkonu pro dosažení dokonalého výsledku mytí - brilantního, rychlého a účinného.

Doplňkové produkty

Úprava vody | Chemie | Koše