Vícenádržové pásové myčky.
Série MTF

Vlastnosti

  Hygienický design

  Důmyslná kombinace dokonalé hygieny a nízkých nákladů na mytí.

  • Hladký bezespárový vnitřní prostor
  • Hygienická dvířka otočná o 180°
  • Hlubokotažená hygienická nádrž
  • Samočištění

  Aktivace zón řízená nádobím

  Aktivace řízená nádobím je zárukou toho, že ke spuštění čerpadla, sání vody a sušení dojde až tehdy, když nádobí v myčce dosáhne určité zóny.

  • Minimalizovaná spotřeba přírodních zdrojů (energie, vody, mycího prostředku, oplachového prostředku)
  • Snížené provozní náklady

  Filtrace mycího roztoku

  Zbytky jídel se zachytí ve vyjímatelném plochém sítu a v sacím sítu čerpadla. Prověřený systém Mediamat navíc neustále odstraňuje jemné nečistoty, jako je kávová sedlina.

  • Neustále čistý mycí roztok
  • Vždycky dobré výsledky mytí
  • Vyjímatelné ploché síto

  Samočisticí program

  Rotující trysky na krytu myčky automaticky čistí vnitřní prostor čistou vodou. Po vyčištění se voda z nádrže úplně vyčerpá.

  • Maximální hygiena
  • Zřetelné zkrácení doby ručního mytí

  Dotyková obrazovka

  Dotyková obrazovka je ovládací, komunikační a kontrolní platformou pro obsluhu mytí nádobí, šéfkuchaře a servisní techniky.

  • Intuitivní, jazykově neutrální obsluha pouhým dotykem ikon
  • Optické a zvukové signály vás informují o průběhu mytí a stavu myčky.
  • Chybová hlášení a automatické odstranění některých chyb.
  • Úroveň pro šéfkuchaře chráněná kódem PIN. Kdykoli lze zobrazit údaje týkající se hygieny a provozu.
  • Monitorování externí úpravy vody
 • Dotyková obrazovka
 • Hygienický design
 • Aktivace zón řízená nádobím
 • Samočisticí program
 • Filtrace mycího roztoku
Možnosti

  Přepravní pásy

  Zvolte si přepravní pás, který je pro vaše nádobí nejvhodnější.

  • Pro nádobí a podnosy: Univerzální prstový pás, 65 mm, celoprstový pás, 65 mm
  • Pro ohřívače: Univerzální prstový pás, 90 mm
  • Pro koše na sklenice, 600 mm x 400 mm: plochý pás

  Datová rozhraní

  Díky datovému rozhraní (RS 422, RS 232) lze sdílet hygienické informace s počítačem, a tak je možné příslušné provozní údaje číst a dokumentovat.

  • Plynulá analýza dat

  Zařízení na úsporu mycích prostředků

  K dispozici je i se zařízením na úsporu mycího prostředku, které snižuje spotřebu mycího prostředku a provozní náklady.

  • Snížení provozních nákladů díky nižší spotřebě mycího prostředku

  Montáž na sokl

  Volitelně lze vícenádržovou myčku s automatickým posuvem objednat také bez nožek a na místě ji instalovat na sokl.

  • Snadné a hygienické čištění podlahy.

  Energy

   

  Tepelný výměník odpadního vzduchu odebírá energii obsaženou v odpadní páře a využívá ji k ohřevu přitékající studené vody - a šetří tak cenné přírodní zdroje. Současně se do místnosti vypouští ochlazený suchý vzduch.

   

  • Výrazné snížení provozních nákladů.
  • Lepší klima v místnosti
  • Snížení hodnoty celkového příkonu

  Tepelná čerpadla

  Ještě účinnější než systém zpětného získávání tepla Energy jsou tepelná čerpadla Climate a Climate+.

  • Úspora energie s tepelným čerpadlem Climate: až 14 kWh za hodinu
  • Úspora energie s tepelným čerpadlem Climate+: až 18 kWh za hodinu

  Poznámka: Fluorizované skleníkové plyny obsažené v hermeticky uzavřeném zařízení; ochlazovací prostředek R134a, 1,20 kg (Climate) / 2,60 kg (Climate+), ekvivalentní 1,72 t (Climate) / 3,72 t (Climate+) CO2; potenciál skleníkových plynů 1430.

  Program na mytí sklenic

  Speciální program, který je optimálně přizpůsoben speciálním požadavkům na mytí sklenic.

  • Proces mytí speciálně optimalizovaný pro mytí sklenic.
  • Aktivuje se oplach osmotickou vodou (je-li k dispozici)
 • Energy
 • Tepelná čerpadla
 • Přepravní pásy
 • Program na mytí sklenic
 • Montáž na sokl
 • Zařízení na úsporu mycích prostředků
 • Datová rozhraní
Příslušenství

  Mycí koše

  Pro mytí drobného nádobí a sklenic v myčkách s automatickým posuvem košů nabízíme speciální mycí koše.

  • Optimální rozdělení - podle typu nádobí.
  • Dokonalé výsledky mytí a sušení.

  Třídicí stanice na špinavé nádobí

  Třídicí stanici lze speciálně upravit tak, aby dobře zvládla přísun špinavého nádobí z gastronomické provozovny. Lze ji upravit tak, aby vyhovovala typu vašeho nádobí, jeho objemu nebo dokonce typu podávaných pokrmů.

  • Optimalizace pracovního postupu
  • Práce je ergonomičtější
  • Optimální využití prostoru
 • Třídicí stanice na špinavé nádobí
 • Mycí koše
Ke stažení
Osobní konzultace

Pro individualní konzultaci kontaktujte

Winterhalter Gastronom s.r.o.
Profesionální mycí systémy

Modletice 103
251 01 Říčany
Telefon: +420 323 604 536-7

 • E-Mabncil (infoxux9@wty2interhaijlter.chtpvwzyn)

(inf5z4o@win+ltezdxrmrhamzrjglter.nlav5)

Vícenádržová pásová myčka MTF
Hospodárnost a hygiena ve velkém formátu

Série MTF nabízí vysoce výkonný mycí systém, který je zárukou hygienicky čistých výsledků mytí pro závodní jídelny, nemocnice a velké gastronomické provozy.

V závislosti na umývaném nádobí a prostorové kapacitě lze myčku modulárně konfigurovat. Důmyslná koncepce s otočnými dvířky a automatickým samočisticím systémem je zárukou maximální hygieny.

Díky minimální spotřebě vody a systému aktivace zón podle koše pracuje myčka MTF nanejvýš hospodárně a vaše provozní náklady udržuje na nízké hodnotě.

Doplňkové produkty

Koše | Chemie | Úprava vody